Voortzetting thuisonderwijs

Voortzetting thuisonderwijs

29 augustus 2012

Nu we over 5 weken naar Nederland vertrekken is het belangrijk plannen te maken over het onderwijs aan de kinderen.

In Engeland krijgen de kinderen thuis les en dat bevalt ons prima! Door onze keuze voor thuisonderwijs kunnen we zelf bepalen wat ze leren, wanneer, hoe en in welk tempo. Het is een voorrecht om het onderwijs zo op je kinderen toe te kunnen snijden.

De kinderen hebben een ruim vakkenpakket, waaronder ook lessen vallen over verschillende culturen en landen. De geschiedenislessen hebben niet alleen betrekking op Nederland maar kijken ver over de grenzen. Zo vormt het thuisonderwijs een voorbereiding op de stap naar het zendingsveld. Het bedrijf waarvan we onze Engelse materialen kopen, Sonlight, heeft ook als een van hun doelen zendelingen te ondersteunen in het onderwijs aan hun kinderen. De materialen van Sonlight spelen actief in op de zendingssituatie, onder meer door gebruik te maken van verhalen van zendelingen en door onderwijs over de verschillende wereldreligies.

De kinderen genieten van het thuisonderwijs. Zij vinden het fijn dat ze veel leren in relatief weinig tijd. Ook de tijd die we samen hebben als gezin wordt als een groot voordeel ervaren. Ze hebben duidelijk plezier in het leren.

Vanwege de genoemde redenen – en om al te veel wisseling in scholing te voorkomen – hebben we ervoor gekozen ook in Nederland thuisonderwijs te blijven geven. We zullen in Nederland namelijk op meerdere adressen wonen voordat we naar het zendingsveld vertrekken. Door thuisonderwijs te blijven geven zal naar verwachting ook de uiteindelijke stap naar het zendingsveld minder groot zijn, immers het onderwijs verandert niet. Ook op het zendingsveld verwachten we de kinderen zelf les te geven.

Terug naar Nederland

Terug naar Nederland

21 augustus 2012

Ja, u leest het goed: we komen terug naar Nederland! Dat gaat hopelijk gebeuren op 3 oktober aanstaande. We gaan dan eerst zo’n anderhalve maand wonen op het erf van Katja’s moeder, om daarna een maand of vijf in Den Helder neer te strijken. Na ommekomst van dat half jaar hopen we te weten wanneer we vertrekken naar het zendingsveld.

Er zijn meerdere redenen dat we terugkomen. Een van de redenen is dat het wonen in Engeland het afgelopen jaar al duurder is geworden. De euro is weggezakt tegen het pond en daarbij zouden we in oktober ook te maken krijgen met een huurverhoging. We hebben de financiën op een rij gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat in Engeland blijven niet verantwoord is. Nu Jurgen zijn studie vervolgd door middel van afstandsonderwijs, hoeven we ook niet langer in Engeland te blijven.

Een andere belangrijke reden is dat we, voordat we naar het zendingsveld vertekken, graag nog tijd met familie en vrienden willen doorbrengen.

Certificaat uitgereikt

Certificaat uitgereikt

18 juli 2012

Op 30 juni was het dan zover: met het hele gezin zijn we naar Rugby gereisd voor de uitreiking van Jurgens certificaat ‘Theologie en bediening’. Het was een erg gezellige en geslaagde dag, hoewel het ook een afscheid was.

Vanwege aangescherpte regels van overheidswege en een tekort aan studenten kan de bijbelschool Jurgen en zijn medestudenten van het eerste jaar geen vervolg bieden. Ondanks dat, zijn we erg blij en dankbaar dat Jurgen aan deze bijbelschool heeft mogen studeren. Hij, maar ook ons hele gezin, zijn er enorm door verrijkt en gesterkt in ons geloof en in ons verlangen God te dienen op het zendingsveld.

De definitieve cijfers moeten voor enkele vakken nog volgen, maar in zijn algemeenheid kan worden gezegd dat Jurgens cijfers bovengemiddeld waren. Een resultaat om trots op te zijn.

Momenteel geniet Jurgen even van een welverdiende vakantie, om zich binnenkort in te schrijven voor het diploma niveau (tweede cursusjaar) aan een andere bijbelschool.

Sollicitatie AIM

Sollicitatie AIM

6 juni 2012

Na terugkomst in Engeland, half april, hebben we van Africa Inland Mission (AIM) sollicitatieformulieren ontvangen. De sollicitatie betreft het lidmaatschap van AIM. Na het eerste uitwisselen van informatie is dit de logische vervolgstap als we met AIM de zending in willen.

Na goed te hebben nagedacht, gebeden en overlegd met diverse mensen hebben we de beslissing genomen de sollicitatieprocedure in te gaan. Eerst moeten dus (zeer uitgebreide) formulieren worden ingevuld.

We zijn meteen met invullen begonnen, maar met name Jurgen kan daarvoor op het moment weinig tijd vinden. Hij bevindt zich in zijn laatste termijn van zijn opleiding en de opdrachten vergen nogal veel. We hopen deze maand de sollicitatieformulieren af te kunnen ronden en in te sturen. Vervolgens horen we wat er in het kader van de sollicitatie nog meer moet gebeuren.

Hart opgehaald, hart onder de riem

Hart opgehaald, hart onder de riem

Vrijdag 20 april 2012

We zijn net terug van een paar weken vakantie in Nederland. We hebben enorm genoten van het contact met familie, vrienden en bekenden. Wat voelde het vertrouwd!

Afgezien van de welkome onderbreking, hebben we toch ook tijdens de vakantie vorderingen gemaakt richting het zendingsveld. We hebben een eerste afspraak gehad met vertegenwoordigers van AIM (Africa Inland Mission) in Nederland, welk gesprek heel plezierig verliep. Ook hebben we de tijd genomen voor overleg met de leiding van onze thuisgemeente en met onze thuisfrontcommissie.

Jurgen is begonnen aan zijn laatste trimester aan de Trinity School of Theology. Hij bestudeert tot aan de zomer de vakken ‘Introductie tot religieuze diversiteit’ en ‘De ontwikkeling van het Christelijke geloof in de geschiedenis’. Jurgen heeft veel zin in deze modules en ze zijn ook erg relevant richting het zendingsveld. Immers: uit de geschiedenis kunnen we lessen trekken voor de toekomst en het bestuderen van religieuze stromingen en culturen bereidt voor op het leven in een andere cultuur.