Live-Stream 25 mei 2020

Live-Stream 25 mei 2020

Lieve familie en vrienden,

25 Mei 2020 om 20:00 gaan we live via Youtube!!
https://www.jurgenenkatja.nl/live-stream-2020

We nodigen u allen van harte uit om met een kopje koffie of thee mee te kijken.
Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar:
jurgenkatja.live@gmail.com
Wij zullen uw vraag proberen te beantwoorden.

lid van AIM

lid van AIM

Op 8 oktober jl. gingen we naar Nottingham voor het laatste interview met AIM (Africa Inland Mission) over onze aanvraag voor het lidmaatschap van AIM. We spraken met de personeelsdirecteur, zijn collega en de algemeen directeur van AIM Europa. Het gesprek duurde ruim 4 uur en er is veel besproken.

De uitkomst van het gesprek is dat het bestuur van AIM unaniem heeft beslist dat God ons heeft geroepen om de Heer te dienen binnen AIM. We zijn erg bemoedigd. Nu we lid zijn van AIM is de verwachting dat we binnenkort concrete informatie krijgen over waar we geplaatst zouden kunnen worden. Wilt u met ons bidden voor wijsheid in dezen?

Nu het interview achter de rug is nemen we nog de tijd voor ontspanning en vakantie. We verblijven bij vrienden op het platteland en genieten van het prachtige landschap. We halen herinneringen op en ontmoeten kennissen in en buiten de kerk.

Interview in Engeland

Interview in Engeland

Vandaag kwam het verlossende bericht dat we begin oktober worden verwacht op het hoofdkantoor van AIM Europa in Nottingham. We hebben lang naar dit gesprek uitgezien, omdat dit het sluitstuk is van de sollicitatie naar lidmaatschap van Africa Inland Mission (AIM). Wanneer we lid zijn krijgen we concreet te horen welke mogelijkheden er in Afrika voor ons zijn.

Het interview betreft een gesprek met de directeur van AIM Europa, de personeelsdirecteur met zijn collega en een lid van de raad van bestuur. De bijeenkomst duurt minimaal 2 tot 3 uren. Tijdens deze vergadering wordt van ons een presentatie verwacht over de noden en mogelijkheden in Afrika en hoe wij geloven dat God ons heeft voorbereid en toegerust om daarop te reageren.

Bidt u mee dat het een vruchtbaar gesprek zal zijn? Hartelijk dank!

Gesprekken Nederland afgerond

Gesprekken Nederland afgerond

Naar aanleiding van onze sollicitatie naar het lidmaatschap van zendingsorganisatie Africa Inland Mission (AIM) hebben we diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van AIM Nederland en met de raad van oudsten van onze kerk, de evangelische gemeente De Ambassade te Den Helder.

We zijn blij dat uit de gesprekken naar voren is gekomen dat onze kerk achter ons staat en zendende gemeente wil zijn. Ook ondersteunt de kerk ons in onze keus voor AIM als zendingsorganisatie.

Een en ander betekent dat we nu aan de laatste stap naar lidmaatschap van AIM toe zijn: een gesprek in Engeland met vertegenwoordigers van AIM Europa. We proberen dit gesprek op korte termijn te plannen: deze of volgende maand.