Zwemcertificaten

Zwemcertificaten

Maart 2012

Niet alleen Jurgen leert hard en maakt vorderingen, ook de kinderen doen dat. Behalve hun normale schoolvakken gaan Issa en Vanya iedere week naar zwemles. Ze hebben veel plezier in de lessen.

In maart hebben Vanya en Issa hun eerste zwemcertificaten gehaald – met badges! Apetrots laten ze op de foto hun certificaten en badges zien.

Het beloningssysteem bij de zwemlessen werkt anders dan het Nederlandse zwem ABC. De kinderen werken in 10 weken een programma door. Als ze zich alle vaardigheden eigen gemaakt hebben ontvangen ze een certificaat en een badge. Als ze nog niet alles kunnen, doen ze dezelfde cursus opnieuw voor ze doorstromen naar het volgende niveau.

Issa behaalde het ‘Octopus 1’ certificaat en Vanya ‘Octopus 3′. Vanya kan nu zo’n 10 meter zonder steun zwemmen.

Seminar ‘Into Africa?’ (februari 2012)

Seminar ‘Into Africa?’ (februari 2012)

14 februari 2012

Het eerste trimester hebben we ons erop gericht te wennen aan de nieuwe situatie, plaats en rollen. Nu we een en ander enigszins een plaats hebben gegeven, is het tijd vooruit te zien en ons verder te oriënteren op de mogelijkheden op het zendingsveld.

In Nederland hebben we al veel voorwerk verricht. We hebben ons verdiept in de diverse mogelijkheden binnen de zending en hebben informatie ingewonnen bij een aantal zendingsorganisaties. Eén organisatie sprong er voor ons uit: Africa Inland Mission (AIM). Omdat deze organisatie haar dichtstbijzijnde kantoor in Engeland heeft, hebben we gewacht met verder contact tot na onze aankomst in Engeland.

Op zaterdag 4 februari heeft Jurgen op het kantoor in Nottingham een seminar bijgewoond, met als titel ‘Into Africa?’. Tijdens het seminar werd veel informatie gegeven door meerdere sprekers. Het was een zeer verhelderend en bemoedigend geheel.

Tijdens het seminar was er uiteraard ook de nodige aandacht voor de mogelijkheden binnen AIM en het proces van uitgaan met AIM als faciliterende organisatie. De komende tijd willen we ons bezinnen op aansluiting bij deze organisatie. Daarbij willen we ook de tijd nemen om hierop bevraagd en hierover geadviseerd te worden door onze achterban, waaronder vrienden, familie en kerk.

Er volop tegenaan! (januari 2012)

28 januari 2012

Het is eind januari en inmiddels is het tweede trimester van dit cursusjaar alweer in volle gang. Jurgen is begonnen aan twee nieuwe vakken: ‘Studie van het Nieuwe Testament’ en ‘Evangelisatie in de toekomst’. Ervaarde Jurgen het eerste trimester al een behoorlijke studiedruk, dit trimester wordt er nog meer van hem verwacht. Ook nu weer moet hij voor de beide vakken 2 schriftelijke opdrachten inleveren. Daarnaast zijn er ook nog eens 4 stages! Gelukkig is Jurgen al ver gevorderd met zijn eerste schriftelijke opdracht, hij weet nu beter dan het eerste trimester wat er van hem wordt verwacht.

Het onderwijs aan de kinderen verloopt goed. Na één trimester is het voor Katja makkelijker te plannen welke hoeveelheid werk goed is. Het lesrooster is wat omgegooid, zodat de kinderen iets meer vrije tijd ervaren en er meer ruimte is voor instructie aan Issa (kleuteronderwijs) en aandacht voor Abbey (peuterleeftijd). Fijn is dat Vanya en Issa aangeven (thuis)onderwijs leuk te vinden. Ze genieten van het leren. Wat wil je nog meer?

De eerste cijfers (december 2011)

De eerste cijfers (december 2011)

8 december 2011

Het was even wachten, maar nu zijn dan toch de resultaten bekend geworden van Jurgens eerste essays. Voor beide stukken had hij een voldoende!

In Engeland geven ze andere cijfers dan in Nederland. Ze kennen hier niet de schaal tot en met 10, maar geven cijfers in procenten. Het is echter vrijwel ondenkbaar dat iemand 100% zou scoren voor een essay. Volgens één van Jurgens leraren zou zelfs een zeer begenadigd schrijver met moeite tot de 79% komen.

Dan Jurgens cijfers. Voor zijn essay voor het vak ‘Geest en Kerk in missiecontext’ kreeg hij een beoordeling van 55%. Hij kreeg te horen dat eerstejaars studenten meestal tussen de 50 en 55% scoren, dus dat is netjes!

Voor zijn bijbelverklaring scoorde Jurgen zelfs 61%. We zijn erg blij en opgelucht dat het zo goed is gegaan. Er is dan ook heel wat tijd en energie in het schrijven gestoken! Hopelijk gaat het schrijven Jurgen het komende trimester iets gemakkelijker af.

Vanaf 16 december begint voor Jurgen de kerstvakantie. Katja en de kinderen nemen dan ook 2 weken vrijaf. We hopen te genieten van het Kerstfeest en elkaar.

De eerste essays (november 2011)

De eerste essays (november 2011)

Jurgen volgt nu al zo’n anderhalve maand onderwijs aan de Trinity School of Theology. Hij krijgt tot de Kerst 2 vakken: studie van het Oude Testament en Geest en Kerk in de context van zending. Hij heeft het erg naar zijn zin op de school en krijgt goede begeleiding. De lessen vinden plaats in kleine groepen, wat maakt dat je veel kunt praten over de stof.

In Engeland wordt de opgedane kennis bij voorkeur getoetst door middel van essays. Voor beide vakken moet hij dan ook twee schriftelijke opdrachten inleveren. Inmiddels heeft hij voor ieder vak al een essay gemaakt, de cijfers zijn nog niet bekend.

Voor wie het interessant vindt: hieronder kunt u de essays aanklikken en vervolgens lezen. Het essay voor het vak ‘Geest en Kerk in de context van zending’ geeft een illustratie van de rol van de Heilige Geest in de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd van de Hervormingen en de tegenwoordige tijd. In het essay wordt onderbouwd dat het hart van de kerk zending is.

Het tweede essay is een exegese (bijbeluitlegging) van Genesis hoofdstuk 12, over de roeping van Abram. Veel leesplezier!

Inmiddels is Jurgen begonnen aan het maken van een portfolio van de kerk die we bezoeken voor het vak ‘Geest en Kerk in de context van zending’ en denkt hij na over zijn tweede exegese. Hij mag dan zelf een onderwerp kiezen.

Essay 1 – The essence of the church

Essay 1 – Exegesis on Genesis 12