Voorbereid op weg

Voorbereid op weg

Van 13 tot en met 16 april hebben we deelgenomen aan een voorbereidingscursus voor nieuwe leden van Africa Inland Mission (AIM). We zijn daar enorm bemoedigd, vooral door het ontmoeten van andere christenen uit andere landen met hetzelfde doel voor ogen: het delen van het evangelie van Jezus in Afrika.

Er kwamen veel praktische onderwerpen aan bod, onder andere gezondheid, veiligheid, communicatie, omgaan met internationale verhuizingen en culturele verschillen. We zijn ons nog meer bewust van de offers die gevraagd worden, maar des te enthousiaster ook daadwerkelijk te gaan. Voor de kinderen liep er een parallel programma, waarvan ze erg hebben genoten.

We hebben ook de kans gehad te spreken met de personeelsdirecteur. Wij willen graag weten of we terecht kunnen in een team op Madagaskar. Het is ons duidelijk geworden dat men nog niet inhoudelijk naar ons aanbod heeft gekeken, omdat er zorgen waren omtrent de scholing van de kinderen. De lerares die werkt binnen het team kan namelijk niet nog meer kinderen onderwijzen. De regioleider is nu gemaild dat dit juist geen probleem is voor ons, omdat we zijn ingesteld op en voorbereid om de kinderen thuis te onderrichten! De personeelsdirecteur hoopt met ons dat een en ander nu spoedig duidelijk wordt en hij spant zich daartoe ten volle in.

Wordt vervolgd…

Oriëntatie in Engeland

Oriëntatie in Engeland

Onlangs kregen we van het kantoor van Africa Inland Mission (AIM) de uitnodiging voor een oriëntatieweek in Engeland. Gedurende 4 dagen in april krijgen we basisinformatie over AIM voor nieuwe leden en informatie over het land van bestemming. Dat betekent dat voor april duidelijk zal moeten zijn waar we heen gaan.

Op dit moment hebben we veelvuldig contact met de personeelsdirecteur van AIM in Engeland over verschillende mogelijkheden. Bid alstublieft voor ons, de personeelsdirecteur en andere betrokkenen – waaronder familie en leiding van de kerk – om wijsheid in het zoeken naar mogelijkheden.

De oriëntatie is de eerste van de concrete stappen naar het zendingsveld. Na de oriëntatie in Engeland volgt de voorbereiding voor vertrek – waaronder het zorgen voor financiële steun -gevolgd door een oriëntatie in Afrika. Na deze laatste oriëntatie begint ons werk in het land van bestemming.

lid van AIM

lid van AIM

Op 8 oktober jl. gingen we naar Nottingham voor het laatste interview met AIM (Africa Inland Mission) over onze aanvraag voor het lidmaatschap van AIM. We spraken met de personeelsdirecteur, zijn collega en de algemeen directeur van AIM Europa. Het gesprek duurde ruim 4 uur en er is veel besproken.

De uitkomst van het gesprek is dat het bestuur van AIM unaniem heeft beslist dat God ons heeft geroepen om de Heer te dienen binnen AIM. We zijn erg bemoedigd. Nu we lid zijn van AIM is de verwachting dat we binnenkort concrete informatie krijgen over waar we geplaatst zouden kunnen worden. Wilt u met ons bidden voor wijsheid in dezen?

Nu het interview achter de rug is nemen we nog de tijd voor ontspanning en vakantie. We verblijven bij vrienden op het platteland en genieten van het prachtige landschap. We halen herinneringen op en ontmoeten kennissen in en buiten de kerk.