Live-Stream 25 mei 2020

Live-Stream 25 mei 2020

Lieve familie en vrienden,

25 Mei 2020 om 20:00 gaan we live via Youtube!!
https://www.jurgenenkatja.nl/live-stream-2020

We nodigen u allen van harte uit om met een kopje koffie of thee mee te kijken.
Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar:
jurgenkatja.live@gmail.com
Wij zullen uw vraag proberen te beantwoorden.

Gesprekken Nederland afgerond

Gesprekken Nederland afgerond

Naar aanleiding van onze sollicitatie naar het lidmaatschap van zendingsorganisatie Africa Inland Mission (AIM) hebben we diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van AIM Nederland en met de raad van oudsten van onze kerk, de evangelische gemeente De Ambassade te Den Helder.

We zijn blij dat uit de gesprekken naar voren is gekomen dat onze kerk achter ons staat en zendende gemeente wil zijn. Ook ondersteunt de kerk ons in onze keus voor AIM als zendingsorganisatie.

Een en ander betekent dat we nu aan de laatste stap naar lidmaatschap van AIM toe zijn: een gesprek in Engeland met vertegenwoordigers van AIM Europa. We proberen dit gesprek op korte termijn te plannen: deze of volgende maand.