Tijd voor overleg

Tijd voor overleg

We wonen nu ruim anderhalve maand in Den Helder, terug op bekend terrein. We genieten volop van het contact met familie en vrienden. Ook hebben we de weg naar de kerk, zwembad, supermarkt en bibliotheek weer gevonden.

Er is veel gebeurd het afgelopen anderhalf jaar en we hebben nog een behoorlijke weg te gaan voor we aan het zendingswerk kunnen beginnen. We gebruiken de winter dan ook voor overleg.

Afgelopen donderdag hebben we gesproken met onze thuisfrontcommissie. Onze thuisfrontcommissie bestaat uit mensen die met ons willen samenwerken, maar dan vanuit Nederland.

Aanstaande maandag willen we overleggen met de Raad van Oudsten van onze kerk, van wie we uiteindelijk de zegen hopen mee te krijgen als we naar Afrika gaan. Voor hen is het ook belangrijk te weten hoe het met ons gaat en wat de ontwikkelingen zijn.

Deze maand hopen we ook een tweede gesprek te hebben met de vertegenwoordigers van Africa Inland Mission (AIM) in Nederland. Naar aanleiding van dit gesprek en een psychologische test zal duidelijk worden of een lidmaatschap van AIM tot stand komt. We hebben er alle vertrouwen in. Wanneer we lid zijn geworden, komt de volgende fase: die van oriëntatie op de mogelijkheden binnen AIM.