Eerste indrukken

Eerste indrukken

We zijn er! Na een 8 uur durende vlucht zijn we op zaterdag 10 oktober even na 8 uur ‘s avonds veilig aangekomen in Nairobi. Onderweg konden we genieten van het lekkere eten aan boord en van het uitzicht op de Middellandse Zee en de eilanden ten zuiden van Turkije en later de Sahara. Een hele belevenis!

Na aankomst hebben we 3 nachten gelogeerd in het gastenhuis van AIM in Nairobi. Zo konden we – na alle drukte van de afgelopen maanden – even op adem komen en wennen aan Kenia. Een video over onze reis van Schiphol naar het gastenverblijf vindt u op onze multimediapagina.

Op dinsdag 13 oktober reden we in ruim 3 uren naar de plek waar de conferentie plaats vindt. We keken onze ogen uit. De tegenstellingen in Kenia zijn groot: aan de ene kant zie je veel ‘succesvolle’ mensen op straat in strakke pakken, terwijl je om de hoek een van de vele sloppenwijken ziet liggen. In Nairobi zijn de huizen alleen voor de rijken. Wonen in de sloppenwijk is normaal. Dichtbij Nakuru, waar de conferentie is, genoten we van prachtig uitzicht op de Rift Vallei en langs de weg graasden gazellen en zebra’s. Een video over deze reis vindt u op dezelfde multimediapagina.

Tot nu toe zijn we erg blij met de intensieve voorbereiding die we krijgen op de conferentie. We hebben de eerste week stilgestaan bij de Afrikaanse cultuur, waarden en wereldbeeld. Een en ander werd gepresenteerd door een Afrikaan die jaren in Engeland heeft gewoond en zodoende ook de Westerse cultuur en waarden begrijpt. Het is ook erg goed om te praten met de andere zendelingen die hier zijn. Sommigen staan nog aan het begin van hun zendingsloopbaan, terwijl anderen jaren aan ervaring hebben. We steken veel op van de gesprekken tijdens de maaltijden.

De komende week gaan we ons verder verdiepen in het Afrikaanse wereldbeeld en ook komen onderwerpen als veiligheid en gezond leven aan bod. De derde week bespreken we hoe je als zendeling werkelijk verschil kunt maken en verdiepen we ons in wereldreligies. Andere programmapunten zijn het bezoeken van lokale kerken, een lokale moskee en een bezoek aan een Keniaanse familie.

Voorbereid op weg

Voorbereid op weg

Van 13 tot en met 16 april hebben we deelgenomen aan een voorbereidingscursus voor nieuwe leden van Africa Inland Mission (AIM). We zijn daar enorm bemoedigd, vooral door het ontmoeten van andere christenen uit andere landen met hetzelfde doel voor ogen: het delen van het evangelie van Jezus in Afrika.

Er kwamen veel praktische onderwerpen aan bod, onder andere gezondheid, veiligheid, communicatie, omgaan met internationale verhuizingen en culturele verschillen. We zijn ons nog meer bewust van de offers die gevraagd worden, maar des te enthousiaster ook daadwerkelijk te gaan. Voor de kinderen liep er een parallel programma, waarvan ze erg hebben genoten.

We hebben ook de kans gehad te spreken met de personeelsdirecteur. Wij willen graag weten of we terecht kunnen in een team op Madagaskar. Het is ons duidelijk geworden dat men nog niet inhoudelijk naar ons aanbod heeft gekeken, omdat er zorgen waren omtrent de scholing van de kinderen. De lerares die werkt binnen het team kan namelijk niet nog meer kinderen onderwijzen. De regioleider is nu gemaild dat dit juist geen probleem is voor ons, omdat we zijn ingesteld op en voorbereid om de kinderen thuis te onderrichten! De personeelsdirecteur hoopt met ons dat een en ander nu spoedig duidelijk wordt en hij spant zich daartoe ten volle in.

Wordt vervolgd…

Bestemming Madagaskar?

Bestemming Madagaskar?

Deze maand hebben we veelvuldig contact met de personeelsdirecteur van Africa Inland Mission (AIM) Europa. Hij zoekt naar geschikte projecten in Afrika waar wij zouden kunnen dienen.

Inmiddels hebben we 8 verschillende mogelijkheden in 4 verschillende landen doorgesproken. Het betreft landen in de zuidelijke regio van Afrika, namelijk Kenia, Madagaskar, Mozambique en Namibië.

Met name 2 projecten hebben onze aandacht getrokken. Het gaat om projecten onder onbereikte bevolkingsgroepen die animistisch zijn. Dit houdt in dat men sterk gelooft in geesten, dat voorouders worden vereerd en dat toverdokters een grote invloed hebben. De mensen leven in een constante angst voor de geestenwereld.

Wat ons aanspreekt in deze projecten is dat het gaat om mensen die nog niet bekend zijn gemaakt met de blijde boodschap van Jezus Christus. Er wonen onder hen geen mensen die effectief getuigen van de vrijheid en hoop die het christelijke geloof brengt.

Eén van de twee projecten is onlangs afgevallen: alle plaatsen bleken reeds gevuld. Het project dat over is gebleven is op Madagaskar. Momenteel lijkt dit de plek voor ons. In de komende weken onderzoeken we deze optie verder. Bid alstublieft voor wijsheid in dezen.

Oriëntatie in Engeland

Oriëntatie in Engeland

Onlangs kregen we van het kantoor van Africa Inland Mission (AIM) de uitnodiging voor een oriëntatieweek in Engeland. Gedurende 4 dagen in april krijgen we basisinformatie over AIM voor nieuwe leden en informatie over het land van bestemming. Dat betekent dat voor april duidelijk zal moeten zijn waar we heen gaan.

Op dit moment hebben we veelvuldig contact met de personeelsdirecteur van AIM in Engeland over verschillende mogelijkheden. Bid alstublieft voor ons, de personeelsdirecteur en andere betrokkenen – waaronder familie en leiding van de kerk – om wijsheid in het zoeken naar mogelijkheden.

De oriëntatie is de eerste van de concrete stappen naar het zendingsveld. Na de oriëntatie in Engeland volgt de voorbereiding voor vertrek – waaronder het zorgen voor financiële steun -gevolgd door een oriëntatie in Afrika. Na deze laatste oriëntatie begint ons werk in het land van bestemming.

lid van AIM

lid van AIM

Op 8 oktober jl. gingen we naar Nottingham voor het laatste interview met AIM (Africa Inland Mission) over onze aanvraag voor het lidmaatschap van AIM. We spraken met de personeelsdirecteur, zijn collega en de algemeen directeur van AIM Europa. Het gesprek duurde ruim 4 uur en er is veel besproken.

De uitkomst van het gesprek is dat het bestuur van AIM unaniem heeft beslist dat God ons heeft geroepen om de Heer te dienen binnen AIM. We zijn erg bemoedigd. Nu we lid zijn van AIM is de verwachting dat we binnenkort concrete informatie krijgen over waar we geplaatst zouden kunnen worden. Wilt u met ons bidden voor wijsheid in dezen?

Nu het interview achter de rug is nemen we nog de tijd voor ontspanning en vakantie. We verblijven bij vrienden op het platteland en genieten van het prachtige landschap. We halen herinneringen op en ontmoeten kennissen in en buiten de kerk.

Interview in Engeland

Interview in Engeland

Vandaag kwam het verlossende bericht dat we begin oktober worden verwacht op het hoofdkantoor van AIM Europa in Nottingham. We hebben lang naar dit gesprek uitgezien, omdat dit het sluitstuk is van de sollicitatie naar lidmaatschap van Africa Inland Mission (AIM). Wanneer we lid zijn krijgen we concreet te horen welke mogelijkheden er in Afrika voor ons zijn.

Het interview betreft een gesprek met de directeur van AIM Europa, de personeelsdirecteur met zijn collega en een lid van de raad van bestuur. De bijeenkomst duurt minimaal 2 tot 3 uren. Tijdens deze vergadering wordt van ons een presentatie verwacht over de noden en mogelijkheden in Afrika en hoe wij geloven dat God ons heeft voorbereid en toegerust om daarop te reageren.

Bidt u mee dat het een vruchtbaar gesprek zal zijn? Hartelijk dank!

Gesprekken Nederland afgerond

Gesprekken Nederland afgerond

Naar aanleiding van onze sollicitatie naar het lidmaatschap van zendingsorganisatie Africa Inland Mission (AIM) hebben we diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van AIM Nederland en met de raad van oudsten van onze kerk, de evangelische gemeente De Ambassade te Den Helder.

We zijn blij dat uit de gesprekken naar voren is gekomen dat onze kerk achter ons staat en zendende gemeente wil zijn. Ook ondersteunt de kerk ons in onze keus voor AIM als zendingsorganisatie.

Een en ander betekent dat we nu aan de laatste stap naar lidmaatschap van AIM toe zijn: een gesprek in Engeland met vertegenwoordigers van AIM Europa. We proberen dit gesprek op korte termijn te plannen: deze of volgende maand.

Psychologische beoordeling

Psychologische beoordeling

Het heeft even geduurd, maar we kunnen u melden dat er enige vooruitgang is geboekt in onze sollicitatieprocedure bij zendingsorganisatie Africa Inland Mission (AIM).

In mei zijn wij onderzocht door een psychologe naar onze geschiktheid om zendeling te worden. Begin deze maand ontvingen we daarvan de uitslag. In de bevindingen van de psychologe kunnen wij ons goed vinden.

Het onderzoeksrapport wordt door de zendingsorganisatie gebruikt om een beter beeld te krijgen van wie wij zijn en waar we het beste kunnen gaan dienen. Ook is geïnventariseerd op welke gebieden begeleiding of een cursus aangewezen is. Een psychologische beoordeling is dan ook een waardevol hulpmiddel in de voorbereiding op vertrek.

De volgende stap is een gesprek met vertegenwoordigers van AIM Nederland en de Raad van Oudsten van onze kerk. Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat willen we in die bijeenkomst kortsluiten. Vervolgens komt er een eindgesprek in Engeland, waarna we toegelaten kunnen worden tot het lidmaatschap van AIM.

Een stek voor langere tijd

Een stek voor langere tijd

We zijn nu bijna een half jaar terug uit Engeland. We hadden gehoopt dit voorjaar wellicht naar het zendingsveld te kunnen vertrekken, maar uit de contacten met de beoogde zendingsorganisatie blijkt dat dit niet zal gaan. Als we uitgaan met Africa Inland Mission (AIM) zal dit waarschijnlijk eerst in 2014 zijn beslag krijgen. Inmiddels zijn we aan het idee gewend en hebben we ons erbij neergelegd.

Nu we langere tijd in Nederland blijven hebben we een huis voor langere tijd gezocht, waar we hopelijk tot de uitzending kunnen blijven. Het is lange tijd spannend geweest, maar de Heer heeft voorzien: we strijken halverwege volgende maand neer in het centrum van Den Helder. Jurgen en Issa zijn in het nieuwe huis al af en toe aan het timmeren. Zo maken ze een grote kledingkast, een bureau voor Jurgen en een bureau voor de kinderen.

De afgelopen maanden zijn voor ons erg onrustig geweest. Er was veel onzekerheid over de toekomst en over een vervolgwoning. We zijn dankbaar dat een en ander nu duidelijker is, maar we zouden uw gebed om rust en vrede in ons gezin erg op prijs stellen. Hoewel we steeds beter om kunnen gaan met veranderingen, merken we dat het veel van ons vraagt.

Tijd voor overleg

Tijd voor overleg

We wonen nu ruim anderhalve maand in Den Helder, terug op bekend terrein. We genieten volop van het contact met familie en vrienden. Ook hebben we de weg naar de kerk, zwembad, supermarkt en bibliotheek weer gevonden.

Er is veel gebeurd het afgelopen anderhalf jaar en we hebben nog een behoorlijke weg te gaan voor we aan het zendingswerk kunnen beginnen. We gebruiken de winter dan ook voor overleg.

Afgelopen donderdag hebben we gesproken met onze thuisfrontcommissie. Onze thuisfrontcommissie bestaat uit mensen die met ons willen samenwerken, maar dan vanuit Nederland.

Aanstaande maandag willen we overleggen met de Raad van Oudsten van onze kerk, van wie we uiteindelijk de zegen hopen mee te krijgen als we naar Afrika gaan. Voor hen is het ook belangrijk te weten hoe het met ons gaat en wat de ontwikkelingen zijn.

Deze maand hopen we ook een tweede gesprek te hebben met de vertegenwoordigers van Africa Inland Mission (AIM) in Nederland. Naar aanleiding van dit gesprek en een psychologische test zal duidelijk worden of een lidmaatschap van AIM tot stand komt. We hebben er alle vertrouwen in. Wanneer we lid zijn geworden, komt de volgende fase: die van oriëntatie op de mogelijkheden binnen AIM.