Verder studeren

Verder studeren

Deze week kregen wij het verheugende bericht dat Jurgen is aangenomen bij de London School of Theology. Er staan voor het komende jaar 9 interessante vakken op het menu.

De eerste module is getiteld ‘Encountering God and neighbour’ en gaat over onze relatie tot God en onze relatie met onze naaste. Vooral boeken uit het Oude Testament komen aan de orde, zoals Genesis, Micha en Spreuken.

De volgende vragen worden behandeld over onze relatie met God: Wat heeft het scheppingsverhaal ons te vertellen over onze relatie met God? Welke lessen kunnen we leren uit het Oude Testament over vriendschap met God? Welk houvast biedt de bijbel voor het leven in onze hedendaagse – soms absurde – maatschappij?

En over onze relatie met onze naaste is ook veel te bestuderen: Wat is de verantwoordelijkheid van de kerk terzake armoede? Hoe horen we om te gaan met bezittingen? Welke rol spelen verzoening en vergeving?

Sollicitatie LST

Sollicitatie LST

We hebben er lang op moeten wachten, maar afgelopen week heeft Jurgen te horen gekregen dat de laatste cijfers van zijn studie officieel zijn vastgesteld. Hij heeft een gemiddeld score van 61% behaald. Dat is erg netjes nu de minimale score 40% is en de gemiddelde score van Engelse studenten 55%. Het harde leren heeft zijn vruchten afgeworpen.

Nu Jurgen zijn definitieve cijfers heeft ontvangen, heeft hij ook zijn sollicitatie voor de vervolgopleiding kunnen opsturen. Dit is dan ook gisteren gebeurd. Jurgen hoopt – kort na aankomst in Nederland volgende maand – zijn tweede studiejaar in te gaan.

Hoe het mogelijk is dat Jurgen vanuit Nederland studeert aan een school in Londen? Dat komt doordat deze school haar modules ook in de vorm van afstandsonderwijs biedt. Dit heeft meerdere voordelen: Jurgen kan studeren in zijn eigen tempo, de studie kan waar dan ook ter wereld worden gevolgd en afgemaakt en de kosten zijn beduidend lager. Jurgen heeft er veel zin in om verder te studeren.