Bestemming bekend!

Bestemming bekend!

We hebben er drie maanden op moeten wachten, maar nu is het bekend: we gaan naar Madagaskar! Als alles loopt zoals het moet zullen we in januari 2015 vertrekken naar Betroka in het zuiden van Madagaskar. We gaan daar het team versterken, dat sinds 2013 vanuit Betroka zendingswerk doet onder de Bara.

De Bara zijn een onbereikt volk, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot het evangelie. Er zijn nauwelijks christenen onder de Bara en de christenen uit andere stammen besteden geen aandacht aan hen. De Bara zijn moeilijk bereikbaar: ze wonen verspreid in nederzettingen in de heuvels van 50 tot 300 mensen. Deze kleine dorpjes zijn alleen lopend te bereiken.

Juist het feit dat de Bara onbereikt zijn, maakt dat wij graag onder hen willen dienen. De Bara zijn animisten, wat betekent dat ze leven in angst voor de geestenwereld. Om dan te horen dat Jezus Heer van de schepping is en zelfs de dood heeft overwonnen zal meer dan bevrijdend zijn. Meer informatie over de Bara (in het Engels) kunt u vinden op deze gebedspagina.

Bestemming Madagaskar?

Bestemming Madagaskar?

Deze maand hebben we veelvuldig contact met de personeelsdirecteur van Africa Inland Mission (AIM) Europa. Hij zoekt naar geschikte projecten in Afrika waar wij zouden kunnen dienen.

Inmiddels hebben we 8 verschillende mogelijkheden in 4 verschillende landen doorgesproken. Het betreft landen in de zuidelijke regio van Afrika, namelijk Kenia, Madagaskar, Mozambique en Namibië.

Met name 2 projecten hebben onze aandacht getrokken. Het gaat om projecten onder onbereikte bevolkingsgroepen die animistisch zijn. Dit houdt in dat men sterk gelooft in geesten, dat voorouders worden vereerd en dat toverdokters een grote invloed hebben. De mensen leven in een constante angst voor de geestenwereld.

Wat ons aanspreekt in deze projecten is dat het gaat om mensen die nog niet bekend zijn gemaakt met de blijde boodschap van Jezus Christus. Er wonen onder hen geen mensen die effectief getuigen van de vrijheid en hoop die het christelijke geloof brengt.

Eén van de twee projecten is onlangs afgevallen: alle plaatsen bleken reeds gevuld. Het project dat over is gebleven is op Madagaskar. Momenteel lijkt dit de plek voor ons. In de komende weken onderzoeken we deze optie verder. Bid alstublieft voor wijsheid in dezen.