Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier.
september 2013
In deze brief
Hoe het is gegaan;

Dicht bij ons hart;

Een lange weg.
Gebedspunten
Bid en dank voor:
  1. Dank dat onze bestemming duidelijk is.Dank dat onze bestemming duidelijk is.

  2. Bid dat de Bara Jezus mogen leren kennen.

  3. Bid dat onze financiën op tijd in orde komen.
Contact
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl
Geven?
Via een online formulier

Door middel van een: Incassomachtiging

of anoniem:
NL43 INGB 0004 1766 48
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann
Afmelden
Klik hier om af te melden
Volg ons
rss-feed google+ Facebook Facebook google+
Delen
Facebook Facebook google+ Share this page
Nieuwsbrief in ander formaat
pdf Print
Nieuwsbrief Juni 2014

Lieve familie, vrienden en bekenden,

We hebben goed nieuws! Eind mei is bekend geworden dat we het Bara team in Zuid-Madagaskar gaan versterken. Als alles voorspoedig verloopt hopen we in januari 2015 af te reizen naar Betroka.

Hoe het is gegaan

In februari hebben we aangegeven graag onder de Bara te gaan werken. In onze vorige brief schreven we dat in april duidelijk werd dat de veldleiding zorgen had over het onderwijs voor onze kinderen. De lerares op het project kan namelijk niet nog meer kinderen les geven dan ze al doet. Na een gesprek met ons heeft de personeelsdirecteur laten weten dat daar geen probleem ligt, omdat we onze kinderen zelf onderwijzen.

Toch had de teamleiding nog bedenkingen. In augustus 2015 gaat diezelfde lerares namelijk een half jaar met verlof. De ouders van haar leerlingen moeten dan tijdelijk zelf hun kinderen les gaan geven. Een aantal van hen weet niet zo goed hoe ze dat aan moeten pakken, waardoor de teamleiders bang waren geen tijd te zullen hebben voor nieuwe teamleden.

Toen ze hoorden dat Katja al enige jaren ervaring heeft in het geven van thuisonderwijs, hebben ze de volgende oplossing bedacht: we kunnen komen als Katja bereid is de ouders, die tijdelijk thuisonderwijs gaan geven, te helpen. Zo passen alle puzzelstukjes in elkaar en kunnen we ons voorbereiden op vertrek naar Madagaskar!

Dicht bij ons hart

We zijn ontzettend blij dat we onder de Bara mogen gaan dienen, vooral omdat het een onbereikte bevolkingsgroep is. De Bara zijn onbereikt omdat er onder hen weinig christenen zijn en er onvoldoende middelen zijn om de eigen bevolking bekend te maken met het evangelie. Er zijn meerdere uitdagingen waaronder de woonsituatie van de Bara: ze wonen zeer verspreid in moeilijk bereikbare nederzettingen. Ook is hun taal lastig te leren.

We zijn ervan overtuigd dat het evangelie een enorm verschil uit zal maken in het leven van de Bara. Nu leven ze in angst voor de geesten van hun voorouders en moeten ze zich aan tal van ingewikkelde en beperkende tradities en gebruiken houden om niet in ongenade te vallen. Jezus kan de Bara niet alleen bevrijden van de zondelast, maar ook van hun angsten. Die hoop willen we graag brengen. In volgende nieuwsbrieven hopen we u meer te vertellen over de aanpak daarvan. Wilt u nu alvast lezen waarom zending er anno 2014 nog steeds toe doet – zelfs vanuit het oogpunt van een niet-christen? Lees dan hier verder: 'Waarom zending er toe doet - bezien vanuit seculier oogpunt'

Een lange weg

De weg naar Betroka is wel beschreven als lang en vermoeiend: een eindeloze zandweg waar maar geen einde aan lijkt te komen – tegen een prachtige achtergrond. Onze persoonlijke weg naar het zendingsveld is hier enigszins mee te vergelijken: we bereiden ons al meerdere jaren voor op zendingswerk – met een prachtig doel voor ogen. Nu ziet het er naar uit dat we volgend jaar concreet invulling mogen gaan geven aan die roeping. Yes!

We hebben begrepen dat we in januari 2015 kunnen aansluiten bij het team. Dat betekent dat we in vrij korte tijd ons financiële plaatje rond moeten hebben. Enkele maanden voor vertrek moet minimaal 90% van ons maandelijkse budget zijn toegezegd aan giften. We zoeken dus naar sponsors: mensen die, net als wij, hart hebben voor de Bara. Bent u zo iemand – of kent u misschien anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn? Meer weten? Lees dan onze folder die u hier kunt downloaden.


Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2014 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.