Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier. pdf Print
Nieuwsbrief juni 2015 van Jurgen en Katja
In deze brief
Werk en studie;

Gezinsnieuws;

Voortgang vertrek.
Gebedspunten
  1. Bid voor energie en tijd voor Jurgen's studie.

  2. Bid voor de zwangerschap en de aanstaande bevalling.

  3. Bid voor de financiën en verdere voorbereidingen voor vertrek.

  4. Vraag de Heer wat u mag/kunt bijdragen.
Contact
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl
Geven?
Via een online formulier

Door middel van een: Incassomachtiging


of zelf:

IBAN: NL91 RABO 0155657712
'AIM International' te Rhenen
O.v.v. : Familie Hofmann

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

finance.nl@aimint.org
Tel.: 0317-712467

Nieuwsbrief juni 2015

Lieve familie, vrienden en bekenden,

We hebben u goed nieuws te melden, zowel over de aanstaande baby als over de financiën. Uw gebed vragen we u dit keer nadrukkelijk voor Jurgen's studie, die hij graag af zou maken voor vertrek naar Madagaskar.

Werk en studie

Om met het laatste te beginnen: zoals we u in maart schreven is Jurgen weer aan het werk gegaan. Jurgen ervaart veel zegen daarin, vooral in het contact met zijn collega's. Hij heeft veel goede gesprekken en niet in de laatste plaats over geloofszaken. Het werk zelf is lichamelijk zwaar. Jurgen tilt op sommige dagen tonnen groenten weg. U kunt zich voorstellen dat hij moe thuiskomt.

Qua studie had Jurgen gehoopt voldoende energie en tijd over te houden om goede voortgang te maken naast zijn werk. Helaas valt dat tegen, met name in de weken dat hij ingedeeld is om sjouwwerk te doen. De bedoeling was om in oktober zijn studie af te ronden met zijn laatste 2 vakken. Dat gaat niet lukken. Gelukkig mag Jurgen uitstel vragen, maar liefst levert hij zo snel mogelijk de laatste essays in. Wilt u bidden dat hij tijd en energie mag vinden voor de laatste loodjes?

Gezinsnieuws

Als gezin maken we het goed. Alles is voorbereid voor de komst van de nieuwe baby, die eind juli wordt verwacht. De kinderen speculeren druk of het een jongen of een meisje wordt. ,,Die wieg is echt voor een meisje!” ,,Ja, maar deze kleertjes zijn meer voor een jongetje!” De jongens en meisjes hopen allebei op versterking van 'hun' team. En al die tijd laten papa en mama niets los...

De vorige keer vroegen we gebed voor de zwangerschap. Daarover hebben we blij nieuws. Bij de 30 weken echo kregen we te horen dat de placenta de uitgang volledig blokkeerde en dat de baby geboren zou moeten worden met een keizersnede als dit niet zou veranderen. Twee weken later echter zag de gynaecoloog dat de placenta er naast lag en dus kan de baby via de normale weg geboren worden. We zijn enorm opgelucht en blij.

De weken voor de bevalling ronden Katja en de kinderen diverse lesprogramma's af. Daarnaast bijt Vanya zich vast in een werkstuk over Koningin Wilhelmina en bestudeert ze insecten en kleine waterbeestjes met de microscoop; Issa & Abbey leren over luchtweerstand en kikkervisjes en maken goede vorderingen met lezen; Dani leert vooral stilzitten bij het voorlezen, goed te luisteren en te helpen met klusjes en opruimen. We hebben het erg goed en gezellig met elkaar en natuurlijk genieten we van het mooie weer (zodra dat er is).

Voortgang vertrek

Nog een reden voor dankbaarheid zijn onze sponsoren: bekend (via AIM) en onbekend (via Stichting Bijbelclub). Hadden we in maart een dekkingsgraad van 52% van ons maandelijkse budget, nu zitten we op 68% - een stijging van 14% in 3 maanden. Zo komt de datum van vertrek zienderogen dichterbij. Bedankt voor uw vertrouwen en steun!

Als gezin ervaren we toe te zijn aan de grote overstap naar Madagaskar. De koffers liggen klaar, we hebben nagedacht over wat we mee moeten en willen nemen en er staat zelfs al een reservering voor verblijf in het gastenhuis van AIM in Tana. Ondertussen blijven we ons verdiepen in de cultuur van Madagaskar. Op het moment doen we dat door met de kinderen de serie 'Bo en Melle in Madagaskar' te bekijken, over 2 Nederlandse jongens die met hun ouders eerst een half jaar en later wat langer op Madagaskar hebben gewoond. Op onze website (http://jurgenenkatja.nl/?p=89) vindt u een verwijzing naar enkele van die filmpjes. Ze zijn de moeite waard.

Dat was het voor nu. We hopen ons met een maand of 2 weer te melden met babynieuws. Wellicht kunnen we dan ook wat concreter zijn over wanneer we verwachten te vertrekken. We zijn dus nog hard op zoek naar sponsoren. Voor het geval u ons nog niet financieel steunt: zou u daarover na willen denken? Zo maakt u het—samen met vele anderen—mogelijk dat de onbereikten van Madagaskar het evangelie te horen krijgen.


Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey, Dani & ... Hofmann
Volg ons: Deel deze nieuwsbrief:
google+ rss-feed google+ Facebook Facebook Share this page Facebook

Copyright © 2015 jurgenenkatja.nl. All rights reserved. Klik hier om af te melden