Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier.
pdf Print
Nieuwsbrief december 2014 van Jurgen en Katja
In deze brief
Vertrek Madagaskar;

Studie week in Engeland;

Ons werk;

Het financiële plaatje.
Gebedspunten
  1. Dank voor de goede cursus.

  2. Bid dat de acht onbereikte groepen op Madagaskar kennis mogen krijgen van het evangelie.

  3. Bid dat onze financiën alsnog op korte termijn in orde komen.

  4. Vraag de Heer wat u mag/kunt bijdragen.
Contact
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl
Geven?
Via een online formulier

Door middel van een: Incassomachtiging

of zelf:

IBAN: NL91 RABO 0155657712
'AIM International' te Rhenen
O.v.v. : Familie Hofmann

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

penningmeester@aimeurope.nl
Tel.: 0317-712467

Nieuwsbrief december 2014

Lieve familie, vrienden en bekenden,

We kijken terug op een geslaagde informatiemiddag. Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel mensen nu echt komen. Door uitnodigingen te schrijven, social-media events in te stellen, en mededelingen te doen hadden we een idee maar het is toch afwachten. Meer dan 50 geïnteresseerden waren aanwezig. Geweldig! We hebben de informatiemiddag gefilmd en u kunt de middag terug zien op de multimediapagina van onze website.

Vertrek Madagaskar

Ondertussen gaat de tijd verder. De leider van AIM-Madagaskar, Daniel Zagami, wilde ons graag al in januari 2015 op Madagaskar zien. De bedoeling was dat we dan gelijk zouden aansluiten bij het Tana Focus-team (meer hierover verderop in de brief). Dit verzoek werd in augustus 2014 gedaan en beseffende dat dit een moeilijke taak zou worden gingen we proberen om dit te redden.

De moeilijkheid zou vooral zijn om genoeg financiële steun te werven. Om in januari 2015 te kunnen vertrekken zouden we eind november 90% rond moeten hebben. We hebben in vier maanden tijd totaal 40% aan vaste sponsoring mogen werven. We zijn hier heel dankbaar voor maar toch is 40% geen goede financiële basis om als gezin te vertrekken. In overleg met de betrokkenen hebben we het vertrek uitgesteld. Afgesproken is dat we de tickets zullen boeken wanneer we genoeg sponsors hebben.

Studie week in Engeland

In november is Jurgen een week in Engeland geweest waar hij de cursus 'chronologisch Bijbel verhalen vertellen', georganiseerd door Wycliffe, heeft gevolgd. In veel culturen is het vertellen van verhalen één van de belangrijkste middelen voor kennis overdracht. Op Madagaskar leven bijvoorbeeld veel mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Zij zijn vooral aangewezen op verhaaloverdracht.

Tijdens de cursus heeft Jurgen niet alleen geleerd hoe hij de Bijbelverhalen goed en betrouwbaar kunt vertellen, maar ook hoe je daarbij rekening moet houden met de cultuur van de toehoorders. Dat dit belangrijk is blijkt uit het volgende voorbeeld: Zo werd er verteld van een cultuur waarin verhalen de held altijd als laatste op het toneel verschijnt. Zo kon hij dan, als alles hopeloos leek te zijn, te hulp schieten. Zendelingen vertelde deze mensen de verhalen uit de Bijbel en kwamen zo aan bij het verhaal dat Jezus in de woestijn door Satan werd verzocht. Als u het verhaal niet goed kent kunt u het vinden in Matteüs 4. De toehoorders raakten erg in de war van dit verhaal. In dit verhaal kwam Jezus namelijk als eerste en Satan als laatste. Was Satan dan nu de held?

U begrijpt dat het erg belangrijk is om verhalen goed voor te bereiden en zo nodig extra uitleg te geven. Deze en andere handvatten werden tijdens deze studie week besproken.

Ons werk

Zoals belooft zouden we nog terug komen op het Tana-Focus team. Dit is het team waar wij deel van mogen gaan uitmaken. Het doel van dit team is het trainen van plaatselijke christenen zodat deze uiteindelijk als zendelingen gaan werken onder hun eigen mensen en op termijn zelfs in de landen van oorsprong (met name Indonesië).

Daarnaast zullen wij ook de nationale taal, Malagasy, moeten leren. Dit zal vooral gedaan worden door veel contact te hebben met de lokale mensen.

Er zijn nog acht onbereikte bevolkings-groepen waarvan sommigen open lijken te staan voor zendelingen. Naast ons werk in het Tana-Focus team zullen we, samen met de leiders, gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor nieuwe teams onder deze groepen. Gekeken wordt naar wat de mensen nodig hebben zoals bijvoorbeeld agrarisch advies, medische zorg,kinder/vrouwenwerk enzovoorts. De verwachting is dat wij op termijn betrokken zullen zijn bij het starten van zo'n team.

Het financiële plaatje

Sommige mensen denken dat Africa Inland Mission ons een loon betaald. Dit is niet het geval. AIM werkt met vrijwilligers en faciliteert het werk. Een ander misverstand is dat onze kerk alles betaald. Ook dit klopt niet. De kerk als stichting geeft wel een vaste bijdrage maar het grootste gedeelte van ons loon zal moeten voortkomen uit giften van familie, vrienden en andere betrokkenen.

We zijn dankbaar dat er nu al mensen zijn die ons maandelijks ondersteunen. Dit geld komt in een fonds dat op onze naam staat. Het geld dat we nu al hebben ontvangen wordt opgespaard en zal gebruikt worden om straks alle inentingen en vliegtickets te betalen. Een eventuele buffer kan ook aangesproken worden om 'gaten' in de begroting op te vangen mocht er bijvoorbeeld in de toekomst een donateur weg vallen.

Ons werk zal afhankelijk zijn van donateurs. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn mensen persoonlijk gaan vragen om ons te sponsoren. De reacties zijn verrassend en positief. We willen u vragen om ook na te denken of u hierin iets voor ons kan betekenen. Via ons website (zie kolom) kunt u meer informatie vinden. Als u zich eerste meer wilt verdiepen kunt u dat doen door bijvoorbeeld onze DVD te bekijken of door onze folder te lezen. Beide sturen wij u graag (gratis) toe. U mag ons natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen, we staan u graag te woord.

We hopen dat we samen met u dit avontuur in 2015 kunnen aangaan.


Wij wensen u een heel fijne december maand toe.

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann
Volg ons: Deel deze nieuwsbrief:
google+ rss-feed google+ Facebook Facebook Share this page Facebook

Copyright © 2014 jurgenenkatja.nl. All rights reserved. Klik hier om af te melden