Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier.

In deze brief
Andere startlocatie;
informatiemiddag;
de kracht van een verhaal.
Gebedspunten
Bid en dank voor:
  1. Voor de voorbereidingen voor vertrek;

  2. dat de financiën op tijd in orde komen zodat we in januari naar Madagaskar kunnen;

  3. voor de afronding van Jurgen's theologiestudie en de cursus in november.
Contact
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl
Geven?
Via een online formulier

Door middel van een: Incassomachtiging

of zelf:

IBAN: NL91 RABO 0155657712
'AIM International' te Rhenen
O.v.v. : Familie Hofmann

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

penningmeester@aimeurope.nl
Tel.: 0317-712467
Afmelden
Klik hier om af te melden
Volg ons
rss-feed google+ Facebook Facebook google+
Delen
Facebook Facebook google+ Share this page
Nieuwsbrief in ander formaat
pdf Print
Nieuwsbrief Augustus 2014

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Op het moment dat we dit schrijven is de zomervakantie net voorbij. We hopen dat u ook heeft genoten van het mooie weer en tijd met familie en vrienden. Wij zijn een weekje in Duitsland geweest en hebben de banden met onze familie daar aangehaald. Verwachtingsvol gaan we het nieuwe seizoen in: we werken toe naar onze bediening op Madagaskar.

Andere startlocatie

In juni schreven we dat we zouden gaan dienen onder de Bara, een onbereikte bevolkingsgroep in Zuid-Madagaskar. De maand erop kregen we echter het bericht dat de teamleiding ons bij nader inzien toch geen plaats kon bieden op hun team. Het fijne ervan is ons niet bekend, maar wij begrijpen dat de teamleiders al zoveel op hun bord hebben dat zij vrezen nieuwe teamleden niet voldoende begeleiding te kunnen geven. We zijn blij dat de teamleiders dit eerlijk hebben aangegeven, al was het wel even omschakelen voor ons.

Omschakelen: waar naar toe?

De AIM leiding die het werk op Madagaskar overziet heeft ons een alternatief geboden wat ons op het lijf lijkt geschreven. Afgesproken is dat wij in januari – of zo spoedig mogelijk daarna – afreizen naar Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. Daar gaan we deel uitmaken van een team dat plaatselijke christenen opleidt tot zendelingen in eigen land. Tegelijkertijd maken wij ons het Malagasy, de landstaal, eigen en verdiepen we ons in de geschiedenis en cultuur van het land.

Maar dat is nog niet alles...

De AIM leiding is bezig in kaart te brengen welke van de 18 bevolkingsgroepen op Madagaskar nog onbereikt zijn met het evangelie en welke mogelijkheden er zijn om hen te dienen. De bedoeling is dat wij daarbij gaan helpen en reizen maken naar diverse locaties en stammen op het eiland. Zo de Heer wil zullen wij op termijn betrokken zijn bij het starten van een nieuw team onder één van de onbereikte bevolkingsgroepen van Madagaskar. Dat is het soort pionierswerk waar wij erg enthousiast van worden!

Informatiemiddag

Wilt u meer weten over het werk waarbij wij betrokken zullen zijn? We vertellen u er graag meer over, bijvoorbeeld op onze informatiemiddag op zondag 5 oktober aanstaande. U bent vanaf 14:00 uur van harte welkom in de Verkenningston aan de Prins Hendriklaan 13-15 te Den Helder. De presentatie duurt ongeveer een uur. Na afloop staat er een kop koffie of thee voor u klaar.

Kunt u niet wachten? Op onze website vindt u onder 'zending' een beschrijving van wat moderne zending inhoudt en welk verschil zending in mensenlevens maakt. Natuurlijk hebben we ook informatie opgenomen over onze zendingsorganisatie Africa Inland Mission, onbereikte bevolkingsgroepen, Madagaskar en wat wij hopen te gaan doen op het eiland.

De kracht van een verhaal

Hoe bereik je nu zo'n onbereikte bevolkingsgroep? Eén van de meest succesvolle manieren is het vertellen van de verhalen van de bijbel in chronologische volgorde, in het Engels 'Bible Storying' genoemd. Vooral in orale culturen, waar de meeste mensen analfabeet zijn, is dat een manier van overbrengen die past in de traditie. In culturen waarin geen gebruik wordt gemaakt van het schrift worden tradities, verhalen en geschiedenis van generatie op generatie doorverteld. Door de Bijbel te vertellen in de eigen taal wordt die deel van die 'verhalenbank'.

In november gaat Jurgen op een 6-daagse cursus van Wycliffe bijbelvertalers over 'Bible Storying' om zo te leren hoe de Bijbel effectief door te geven door die te vertellen. Na de cursus hoopt Jurgen hierover nog iets meer te delen. Wilt u zien hoe 'bible storying' werkt? Op de multimediapagina van onze website staat een film met de naam 'Ee-taow', over hoe een stam in Papoea Nieuw Guinea door het vertellen van het verhaal van de Bijbel in chronologische volgorde tot geloof en vrijheid komt.

Wij zijn erg enthousiast over hetgeen voor ons ligt.
We wensen ook u een gezegend nieuw seizoen!Nogmaals hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2014 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.