Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u de inhoud van deze mail niet goed lezen? Klik dan hier.


september 2013

In deze brief

Een korte terugblik

Theologie studie

Interview in Engeland

Gebedspunten

Bid voor:
  1. het interview in Engeland begin oktober en de voorbereidingen daarop;

  2. Gods leiding ten aanzien van waar we mogen dienen in Afrika;

  3. de samenwerking tussen ons, AIM, de thuisfrontcommissie en onze kerk.

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Geven?

ASN Bank 70.77.63.703
t.n.v. fam. Hofmann
of anoniem:
ING 4176648
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann

Afmelden

Klik hier om af te melden

Social media

pdf rss-feed Print
google+ Facebook Facebook
Nieuwsbrief September 2013

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Een korte terugblik

Een nieuw seizoen breekt aan. Wij beginnen alweer aan het derde jaar waarin wij ons leven behoorlijk hebben omgegooid. Twee jaar geleden heeft Katja haar werk als advocaat afgerond, hebben we ons huis verkocht en zijn we verhuisd naar Engeland, waar Jurgen is begonnen aan zijn theologie studie. Als gezin zijn we ons bewust in alles gaan voorbereiden op zending in Afrika. In Engeland zijn we ons gaan oriënteren op zendingsorganisatie Africa Inland Mission.

Bijna een jaar geleden kwamen we – eerder dan verwacht – terug uit Engeland. Jurgens school kon hem geen tweede jaar aanbieden en gezocht moest worden naar een alternatief. Jurgen studeert inmiddels theologie op afstand, wat het mogelijk maakte om terug te keren naar Nederland. Hier werden we geconfronteerd met meerdere uitdagingen, waaronder het realiseren van woonruimte. Gelukkig hebben we nu een stek voor langere tijd en kunnen we ons bezig houden met de toekomst.

Theologie studie

Omdat Jurgen moest overstappen van school, duurde het tot november 2012 voordat hij verder kon gaan met studeren. Gewacht moest worden op de definitieve cijferlijst van de eerste school voordat Jurgen kon beginnen bij de London School of Theology. De start in het tweede jaar is niet makkelijk geweest.

Jurgen moest wennen aan de andere manier van leren. Hij heeft meer vakken dan in het eerste jaar en ook moet hij nu veel meer lezen. Het positieve hiervan is dat Jurgen ervaart dat hij ook ontzettend veel opsteekt. Regelmatig hebben we interessante gesprekken en mede daardoor verdiept onze visie zich. Op dit moment is Jurgen bezig met de laatste verplichte vakken van het tweede jaar.

Interview in Engeland

In juni 2012 hebben we gesolliciteerd naar het lidmaatschap van zendingsorganisatie AIM. Vorige maand is de gespreksfase in Nederland afgerond. Er is veel overlegd tussen ons en het bestuur van AIM en de leidinggevenden van onze kerk. Nu de neuzen allemaal dezelfde kant op staan is het tijd voor het laatste gesprek in Engeland, waarna we horen of we deel kunnen gaan uitmaken van AIM.

Het gesprek in Engeland staat begin oktober gepland. Het interview behelst een gesprek met de directeur van AIM Europa, de personeelsdirecteur en zijn collega en een lid van de raad van bestuur. De bijeenkomst duurt minimaal 2 tot 3 uren. Van ons wordt verwacht dat we een presentatie geven over de noden en mogelijkheden in Afrika en hoe wij geloven dat God ons heeft voorbereid en toegerust om daarop te reageren.
Wanneer we worden toegelaten tot het lidmaatschap van AIM horen we welke mogelijkheden er in Afrika voor ons zijn. Dit gaat als volgt: Er wordt een profielschets van ons gemaakt naar aanleiding van alle schriftelijke en mondelinge informatie die wij hebben gegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar de psychologische beoordeling die dit voorjaar is gedaan. De profielschets wordt gestuurd naar de verantwoordelijken op het veld in Afrika om te zien of er binnen hun team(s) plaats is voor ons. Deze informatie wordt verzameld op het hoofdkantoor in Engeland. Tenslotte krijgen wij te horen welke mogelijkheid / mogelijkheden er zijn.

U ziet: er zijn veel spannende ontwikkelingen. We houden u op de hoogte!


Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2013 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.