Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u de inhoud van deze mail niet goed lezen? Klik dan hier.


maart 2013

In deze brief

Voortgang procedure AIM

Opnieuw verhuizen

Verdere voorbereiding

Gebedspunten

Bid voor:
  1. rust in ons gezin, met name rond de verhuizing;

  2. Gods leiding ten aanzien van waar we mogen dienen in Afrika;

  3. onze thuisfrontcommisie, die met ons een team vormt.

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Per 11 april 2013:

Van Galenstraat 45
1782 ET Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Geven?

ASN Bank 70.77.63.703
t.n.v. fam. Hofmann
of anoniem:
ING 4176648
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann

Afmelden

Klik hier om af te melden

pdf rss-feed Print
Nieuwsbrief Maart 2013

Lieve familie, vrienden en bekenden,


Nog even en onze periode in de Jolstraat te Den Helder zit erop. De vrienden van wie we hun huis lenen komen binnenkort terug uit Afrika. Het was lange tijd spannend of het zou lukken in Den Helder te blijven. We zijn blij dat dat het geval is. Ook op andere vlakken was het spannend. Juist in dat soort perioden weten we ons gesteund als we bedenken dat ons verlangen anderen te vertellen van Jezus gedeeld wordt door zovelen van u. In deze nieuwsbrief delen we dan ook graag onze zegeningen, maar ook moeiten.

Voortgang procedure AIM

Een grote onzekerheid was – en is ten dele nog steeds – wanneer we kunnen vertrekken naar het zendingsveld. Uiteindelijk heeft het gesprek met het bestuur van AIM Nederland pas in februari jl. plaatsgevonden, ruim 7 maanden na onze sollicitatie. Ons is verteld dat wij deze maand te horen krijgen of wij kandidaat lid kunnen worden van Africa Inland Mission.

Duidelijk is wel dat uitzending waarschijnlijk eerst in 2014 zijn beslag kan krijgen. AIM neemt een zorgvuldige afstemming en voorbereiding erg serieus en daar gaat veel tijd in zitten. We zijn blij dat er goede en professionele begeleiding beschikbaar is. Na acceptatie van onze sollicitatie hopen we zicht te krijgen op waar we zouden kunnen dienen. AIM geeft geen vrije inzage in vacatures, maar maakt profielen van kandidaat leden en stuurt die het veld in. Vervolgens horen we waar mogelijkheden liggen en moet er worden overlegd met alle betrokkenen. Via onze website kunt u – tussen nieuwsbrieven door – volgen hoever we zitten in het proces met AIM.

Opnieuw verhuizen

Een andere zaak die ons nogal heeft beziggehouden is een woning voor de periode na half april. Via vrienden is ons een woning aangeboden in de binnenstad van Den Helder. Naar verwachting kunnen we daar voor langere tijd blijven, we zouden namelijk voor uitzending niet graag weer verhuizen. Het kost toch iedere keer een hoop tijd en aanpassingsvermogen. Gelukkig zien de kinderen het nieuwe huis al helemaal zitten. Jurgen en Issa hebben een begin gemaakt met het timmeren van een kledingkast. Veel meubelen van voor de verhuizing naar Engeland staan nog opgeslagen. Hiernaast ziet u D.V. alvast ons nieuwe adres per 11 april a.s.

Verdere voorbereiding

Ondertussen gaan alle voorbereidingen verder. Dit betekent dat Jurgen verder blijft studeren en dat Katja de kinderen thuisonderwijs geeft. Waar we de komende maanden extra veel aandacht aan willen besteden is onze samenwerking met de thuisfrontcommissie. Als wij weg zijn, maar ook in de voorbereiding naar uitzending, hebben zij belangrijke taken. We vormen met de thuisfrontcommissie een team en in die band willen we extra investeren.

Helaas hebben enkele leden aangegeven niet langer deel te kunnen nemen aan de thuisfrontcommissie. De last komt nu op minder schouders terecht. Wilt u bidden om wijsheid, of het verstandig is vervanging te zoeken of door te gaan met de overgebleven leden?

Steeds dringender wordt ook het organiseren van voldoende fondsen voor uitzending. Van de penningmeester van AIM NL hebben we een pro forma begroting gekregen. Op dit moment ontvangen we aan giften ongeveer 12 procent van wat we op het zendingsveld volgens deze begroting nodig hebben. Ook voor nu is dit onvoldoende om van rond te komen. We hebben wel enige reserve, maar daar zijn uiteraard grenzen aan.

U ziet: we zijn volop bezig onze roeping naar het veld gestalte te geven. Dank u voor uw steun en gebed daarbij.

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2013 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.