Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u de inhoud van deze mail niet goed lezen? Klik dan hier.


september 2012

In deze brief
Terug naar Nederland

Sollicitatietraject AIM

Vervolgstudie Jurgen en de
kinderen
     
Gebedspunten
Bid voor:
  1. de verhuizing naar Nederland;
  2. het sollicitatietraject bij AIM;
  3. de vervolgstudie van Jurgen en het thuisonderwijs aan de kinderen.

Contact
Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

per 3 oktober 2012:

Hoofdweg 73 A
8383 ED Nijensleek
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl
                   
Geven?
ASN Bank 70.77.63.703
t.n.v. fam. Hofmann
of anoniem:
ING 4176648
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann
                          
Afmelden
Klik hier om af te melden
                          
pdf rss-feed
Nieuwsbrief September 2012

Lieve familie, vrienden en bekenden,

In de vorige nieuwsbrief mochten we u schrijven dat we ons in Engeland inmiddels 'thuis' voelden. Nu laten we u echter weten dat we volgende maand naar Nederland terugkeren. Daarover geven we u hieronder graag wat uitleg.

Ondanks de verhuizing gaan onze inspanningen richting het zendingsveld gewoon door. Jurgen heeft zich ingeschreven voor vervolgstudie en AIM Nederland verstuurt binnenkort de referentieformulieren in het kader van onze sollicitatie voor het lidmaatschap van die organisatie.

Terug naar Nederland

Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van onze verhuizing naar Nederland zal het wel even een verrassing zijn. Nou, dat was het voor ons ook. Het begon met het aanbod van een bevriend zendingsechtpaar om een aantal maanden van hun huis gebruik te maken. Ondertussen merkten we dat onze Nederlandse euro's steeds minder waard werden in Engelse ponden. Tenslotte kregen we te maken met een huurverhoging. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het niet langer verantwoord was om in Engeland te blijven, de kosten werden te hoog.

Als alles goed gaat keren we op 3 oktober terug naar Nederland. We zullen dan eerst zo'n anderhalve maand in een kleine vakantiewoning op het erf van Katja's moeder wonen. We zien ernaar uit om familie en vrienden weer te zien.

De komende weken staan in het teken van afscheid nemen. Dat valt ons best zwaar. Het feit dat we ons hier thuis zijn gaan voelen betekent dat we gehecht zijn geraakt aan plaatsten en mensen hier. Ondanks dat het nemen van afscheid moeilijk is, zijn we dankbaar dat het afgelopen jaar in meerdere opzichten een succes is geweest. We wilden immers weten hoe we het in den vreemde zouden doen? Onze ervaring van het afgelopen jaar sterkt ons in het vertrouwen dat God ook op het zendingsveld voor ons zorgen zal.

Sollicitatie AIM

Eind juni hebben we de volledig ingevulde sollicitatieformulieren ingestuurd naar AIM (Africa Inland Mission). We solliciteren naar het lidmaatschap van deze zendingsorganisatie. Door vakantie en vanwege persoonlijke omstandigheden van de contactpersoon van AIM in Nederland zijn de formulieren even blijven liggen. Binnenkort zullen echter de referenties worden uitgevraagd en krijgen we te horen hoe een en ander verder zal verlopen.

Jurgen heeft het afgelopen jaar zijn Certificate in Higher Education behaald aan Trinity School of Ministry. Helaas kan hij zijn opleiding daar niet vervolgen omdat er onvoldoende studenten zijn voor het tweede jaar. Met hulp van de staf van zijn school is gelukkig een goed alternatief gevonden.

Vervolgstudie Jurgen en kinderen

Jurgen hoopt verder te leren door het afstandsleren programma van de London School of Theology. Het programma kan waar ook ter wereld worden gevolgd en afgemaakt. Dit geeft ons een hoop flexibiliteit: de studie kan zo nodig op het zendingsveld worden afgemaakt. De sollitatie is deze maand verstuurd en Jurgen hoopt spoedig na aankomst in Nederland aan zijn tweede jaar te beginnen.

Onze verhuizing heeft de vraag opgeworpen hoe we de scholing van de kinderen verder vorm gaan geven. In Engeland hebben we kennisgemaakt met thuisonderwijs, wat ons prima is bevallen. In Nederland hebben we geen vaste woonplaats voor langere tijd. De kinderen naar school laten gaan zou voor hen een zware belasting betekenen. Iedere verhuizing zou immers èn een ander huis èn een andere school betekenen. We hebben gekozen het thuisonderwijs voort te zetten, ook met het oog op de stap naar het zendingsveld. De kinderen hebben aangegeven het fijn te vinden ook in Nederland thuis les te krijgen.

We zien naar u / jullie uit!

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann

                                                                                                                       
Copyright © 2012 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.