november 2012

In deze brief

Naar Den Helder

Procedure Africa Inland Mission

Verder met studie

Gebedspunten

Bedankt voor uw gebed voor:
  1. De verhuizing: dat we gauw ons plekje weer gevonden zullen hebben en de draad kunnen oppakken;

  2. Procedure Africa Inland Mission: dat de komende tijd vooruitgang mag worden geboekt en duidelijk mag worden of we ons kunnen aansluiten bij AIM;

  3. Studie: dat Jurgen snel mag wennen aan de andere manier van studeren en voor het thuisonderwijs aan de kinderen.

Contact

Jurgen & Katja Hofmann
Vanya, Issa, Abbey & Dani

Jolstraat 43
1784 NJ Den Helder
Nederland

www.jurgenenkatja.nl
contact@jurgenenkatja.nl

Geven?

ASN Bank 70.77.63.703
t.n.v. fam. Hofmann
of anoniem:
ING 4176648
t.n.v. St. Bijbelclub
o.v.v. fam. Hofmann

Afmelden

Klik hier om af te melden

pdf rss-feed Print
Nieuwsbrief November 2012

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Het is nog maar twee maanden geleden dat we u onze vorige nieuwsbrief stuurden. Toch ontvangt u nu alweer een brief. We willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen, waaronder onze op handen zijnde verhuizing naar Den Helder.

Naar Den Helder

Begin oktober zijn we teruggekomen in Nederland. De afgelopen weken hebben we gewoond in het voormalig bakhuis op het erf van Katja's moeder. In de week van 18 tot en met 24 november hopen we te verhuizen naar Den Helder, waar we een kleine 5 maanden kunnen wonen in het huis van vrienden. We zien ernaar uit om weer dichtbij de zee, familie en vrienden daar te zijn.

We zijn blij om de winter in Den Helder door te kunnen brengen. We denken echter in april weer andere behuizing nodig te hebben. We verwachten namelijk op dit moment niet dat we tegen die tijd zo ver zijn dat we naar het zendingsveld kunnen vertrekken. We oriënteren ons daarom alvast op beschikbare woningen.

Procedure Africa Inland Mission

In de sollicitatieprocedure met Africa Inland Mission (AIM) zijn we een klein stukje verder gekomen. Referenties zijn uitgevraagd en grotendeels teruggestuurd naar AIM. We verwachten dan ook binnenkort te horen hoe het verdere traject zal verlopen. We hebben goede hoop dat we ons bij AIM mogen aansluiten.

Binnen AIM zijn vele mogelijkheden om te dienen op het zendingsveld. Ons verlangen gaat uit naar mensen die niet eerder het goede nieuws over Jezus Christus hebben gehoord, om hen daarmee bekend te maken. Een mogelijkheid daartoe, die we de komende tijd verder willen onderzoeken, is aan te sluiten bij een speciaal project van AIM onder de naam TIMO: Training In Ministry Outreach. TIMO projecten duren ongeveer 2 jaren en zijn opgezet met de bedoeling om én onbereikte volken te bereiken én nieuwe zendelingen op te leiden. Het is dus zending en training in één. Ieder jaar starten er nieuwe projecten op diverse locaties.

Verder met studie

In de tussentijd zullen we niet stilzitten: Jurgen is aangenomen bij de London School of Theology en studeert verder voor zijn Diploma in Higher Education. Zijn eerste module heet 'Encountering God en neighbour' en gaat over onze verhouding tot God en tot onze naaste. Onderwerpen als wandelen met God, vergeving en verzoening alsook armoede komen aan de orde.

Ook de kinderen zetten verdere stappen in hun studie. Abbey (4) begint met kleuteronderwijs. Vanya (8) maakt haar studie over verschillende wereldculturen af. Issa (6) is net klaar met zijn verkennende studie over de wereld en gaat in januari samen met Vanya beginnen met een ruim tweejarige studie 'Introductie tot de wereldgeschiedenis'. Uiteraard blijven ze ook bij met Nederlands, rekenen, geschiedenis en topografie. Dani (1) speelt graag met Duplo en oefent in het nazeggen van woorden.

We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, op welke manier ook geuit!

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2012 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.