Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u de inhoud van deze mail niet goed lezen? Klik dan hier.


juni 2012

In deze brief
Studie:
religieuze diversiteit

Thuis: ik, maan, roos

De komende maanden

     
Gebedspunten
Bid voor:
  1. het sollicitatietraject voor lidmaatschap van AIM;
  2. een passend vervolg voor Jurgen's studie;
  3. het thuisonderwijs aan de kinderen.
                   
Meer lezen?
www.jurgenenkatja.nl
                          
Afmelden
afmelden@jurgenenkatja.nl
                          
pdf rss-feed
Nieuwsbrief Juni 2012

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Begin april waren we even in Nederland. Het deed ons ontzettend goed weer even op vaderlandse bodem te zijn en familie en vrienden te ontmoeten. Het voelde heerlijk vertrouwd.

Inmiddels is het alweer zomer en het studiejaar loopt op zijn eind. Jurgen heeft op 20 juni zijn laatste opdrachten ingeleverd en mag binnenkort zijn certificaat ontvangen. Thuis is Vanya bezig haar leerstof voor groep 4 af te ronden, terwijl Issa juist is begonnen met leren lezen. Ondertussen zijn we volop bezig met de sollicitatie voor het lidmaatschap van zendingsorganisatie AIM.

Studie: religieuze diversiteit

Jurgen heeft zich het laatste trimester verdiept in de vakken 'De ontwikkeling van het Christelijk geloof in de geschiedenis' en 'Introductie tot religieuze diversiteit'. De schriftelijke opdrachten zijn inmiddels ingeleverd en het wachten is op de beoordeling. Als alles goed is mag Jurgen op 30 juni aanstaande zijn Certificaat in ontvangst nemen.
 
Behalve de normale inspanning voor deze vakken, was de bestudering van de stof dit keer – meer dan bij de eerdere vakken – aanleiding tot goede gesprekken. We hebben vooral veel van gedachten gewisseld over wat het zou betekenen om te werken onder moslims. In Afrika wonen veel moslims, waarvan de meesten de volksislam aanhangen. Dit houdt in dat de islam vermengd is met oude volksreligie, zoals het animisme. Door de studie en gesprekken staan we opener ten opzichte van het werken onder met name de laatste groep.

Thuis: ik, maan, roos

Al mag Jurgen genieten van wat welverdiende rust, het onderwijs aan de kinderen gaat nog even door. Vanya (7) is bezig de lesstof voor groep 4 af te ronden. Issa (5) daarentegen heeft aangegeven te willen leren lezen. We zijn 4 weken geleden begonnen met de introductielessen en inmiddels hangen er 3 wandplaten in onze huiskamer: ik, maan en roos. Abbey (3) vindt het ook reuze interessant en luistert, kijkt en 'werkt' mee. Het is leuk om te merken dat boeken echt bij ons gezin horen: zelfs Dani (1) heeft het geduld om een heel prentenboek voorgelezen te krijgen.

Intussen wordt ons huis op de boerderij steeds meer thuis. We vermaken ons prima op het erf, maar ook in de gemeenschap hebben we onze plaats ingenomen. Zo zijn we op zondag 17 juni verwelkomd als leden in de kerk die we bezoeken, de Bridgnorth Baptist Church. Het doet ons goed om ook hier deel uit te maken van een geloofsgemeenschap.

De komende maanden

Deze maand hopen we onze sollicitatieformulieren in  te sturen aan Africa Inland Mission (AIM). We hopen lid te worden van deze zendingsorganisatie en uiteindelijk ook met hen op pad te gaan. AIM heeft al meer dan 100 jaren ervaring met zendingswerk in Afrika en biedt een professionele begeleiding, wat zeker de eerste keer op het veld geen overbodige luxe is. Nadat AIM onze formulieren heeft ontvangen duurt het minimaal enkele maanden voordat we uitsluitsel krijgen. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is dat aanvullende informatie wordt aangevraagd bij referenten. Ook is er een gesprek op het kantoor van AIM. Wilt u meer lezen over AIM? Dat kan op www.aimint.org/eu.

Na de zomer kan Jurgen zijn studie niet vervolgen aan de Trinity School of Theology. Door aangescherpte regelgeving van overheidswege en een tekort aan studenten wordt geen tweede leerjaar verzorgd. Jurgen is daardoor genoodzaakt een ander opleidingsinstituut te zoeken. Onze gedachten gaan uit naar een meer flexibele vorm van onderwijs, die ook op het zendingsveld te vervolgen is. Later hopen we u hierover meer te vertellen.

Bedankt voor uw betrokkenheid en steun!

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa, Abbey & Dani Hofmann


Copyright © 2012 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.