Dit is een nieuwsbrief van Jurgen en Katja Hofmann.
Kunt u de inhoud van deze mail niet goed lezen? Klik dan hier.

header
                                                                                                                                                                                                                                          
In deze brief
vertrek zomer 2011

andere bijbelschool

de kinderen
     
Gebedspunten
Bid voor:

1. rust en een goede voorbereidingstijd tot aan vertrek;
2. het sollicitatietraject voor de nieuwe bijbelschool;
3. een goede zwangerschap en bevalling.
                   
Meer lezen?
www.jurgenenkatja.nl
                          
Afmelden
afmelden@jurgenenkatja.nl
                          
pdf
Nieuwsbrief oktober 2010

Beste familie, vrienden en bekenden,

Na een paar zeer roerige maanden zijn we blij u mede te kunnen delen dat we een aantal knopen hebben doorgehakt. Er is daardoor een stuk meer duidelijkheid gekomen.

Vertrek in de zomer van 2011

De belangrijkste knoop is die rondom ons vertrek naar Engeland. We hebben besloten in de zomer van 2011 de overstap te maken. Tot nog toe hebben we dit laten afhangen van verkoop van ons huis, dat nu al meer dan een jaar te koop staat. Dit standpunt hebben we verlaten. Hoewel we financiële zekerheid nog steeds belangrijk vinden geven we nu voorrang aan andere argumenten, waaronder de leeftijd van de kinderen. We streven ernaar op het zendingsveld te zijn voor de kinderen de tienerleeftijd bereiken.

De aanleiding tot onze beslissing is het aanbod van vrienden in Engeland om het huis naast hen te huren. Dit huis, waarin we 2 keer van vakantie hebben genoten, is voor ons en de kinderen bekend. Het is rustig gelegen op een boerderij. De huur is gunstig qua prijs. Omdat de woning nu verhuurd wordt als recreatiewoning wilden de verhuurders uiterlijk deze maand weten of we aanstaande zomer komen. We hebben gemeend dit aanbod niet af te moeten slaan en hebben besloten vanaf september 2011 het huis te huren.

Andere bijbelschool voor Jurgen

In het proces van afwegen of we wel of niet de woning van onze vrienden moesten gaan huren kregen we te maken met een forse tegenvaller. Bij toeval kwamen we erachter dat de bijbelschool waar Jurgen hoopte te gaan studeren grotendeels haar deuren sluit. Deze bijbelschool was op redelijke afstand van het huis op de boerderij.

Gelukkig is er een alternatief gekomen in de vorm van een andere bijbelschool. Deze school ligt weliswaar verder van het huis, maar is meer ingericht op forensen. Alle lessen worden gegeven op 2 dagen per week. Dit maakt de afstand acceptabel en geeft ook een stukje stabiliteit in het gezin. Een ander voordeel is dat deze school een duidelijker zendingskarakter heeft dan de vorige school. Er is inmiddels contact gelegd met de school en Jurgen is begonnen met het invullen van de nodige formulieren.

De kinderen

Voor de scholing van de kinderen is ook een andere keuze gemaakt. De school die we op het oog hadden is te ver van huis. In Engeland bestaat ook de mogelijkheid om kinderen thuisonderwijs te geven. Dit is daar een volwaardige mogelijkheid naast de mogelijkheden de kinderen naar een publieke of privéschool te sturen. We hebben gekozen voor thuisonderwijs.

We zien deze vorm van scholing als een goede voorbereiding op de zendingssituatie, waarin we waarschijnlijk aangewezen zullen zijn op thuisonderwijs. In Engeland kunnen we dan alvast de nodige ervaring opdoen. Een ander voordeel is dat veel van de lessen in het Nederlands gegeven kunnen worden en dat de kinderen niet worden belast met extra lessen Nederlands naast de toch al lange schooldagen.

Nu wij deze beslissingen hebben gemaakt hopen we op een periode van relatieve rust zodat we ons goed kunnen voorbereiden op vertrek en zodat we kunnen genieten van de komst van ons vierde kindje, dat we in februari 2011 verwachten.

Opnieuw bedankt voor uw betrokkenheid, in welke vorm ook!

Hartelijke groeten,

Jurgen, Katja, Vanya, Issa & Abbey Hofmann


                                                                                                                                                                                                                                          
footer