Jurgen & Katja Hofmann

Verder studeren (november 2012)

Vrijdag 9 november 2012

Deze week kregen wij het verheugende bericht dat Jurgen is aangenomen bij de London School of Theology. Er staan voor het komende jaar 9 interessante vakken op het menu.

De eerste module is getiteld 'Encountering God and neighbour' en gaat over onze relatie tot God en onze relatie met onze naaste. Vooral boeken uit het Oude Testament komen aan de orde, zoals Genesis, Micha en Spreuken.

De volgende vragen worden behandeld over onze relatie met God: Wat heeft het scheppingsverhaal ons te vertellen over onze relatie met God? Welke lessen kunnen we leren uit het Oude Testament over vriendschap met God? Welk houvast biedt de bijbel voor het leven in onze hedendaagse - soms absurde - maatschappij?

En over onze relatie met onze naaste is ook veel te bestuderen: Wat is de verantwoordelijkheid van de kerk terzake armoede? Hoe horen we om te gaan met bezittingen? Welke rol spelen verzoening en vergeving?

 
Copyright © 2010-2019 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://www.jurgenenkatja.nl/?p=85