Jurgen & Katja Hofmann

Er volop tegenaan! (januari 2012)

28 januari 2012

Het is eind januari en inmiddels is het tweede trimester van dit cursusjaar alweer in volle gang. Jurgen is begonnen aan twee nieuwe vakken: 'Studie van het Nieuwe Testament' en 'Evangelisatie in de toekomst'. Ervaarde Jurgen het eerste trimester al een behoorlijke studiedruk, dit trimester wordt er nog meer van hem verwacht. Ook nu weer moet hij voor de beide vakken 2 schriftelijke opdrachten inleveren. Daarnaast zijn er ook nog eens 4 stages! Gelukkig is Jurgen al ver gevorderd met zijn eerste schriftelijke opdracht, hij weet nu beter dan het eerste trimester wat er van hem wordt verwacht.

Het onderwijs aan de kinderen verloopt goed. Na één trimester is het voor Katja makkelijker te plannen welke hoeveelheid werk goed is. Het lesrooster is wat omgegooid, zodat de kinderen iets meer vrije tijd ervaren en er meer ruimte is voor instructie aan Issa (kleuteronderwijs) en aandacht voor Abbey (peuterleeftijd). Fijn is dat Vanya en Issa aangeven (thuis)onderwijs leuk te vinden. Ze genieten van het leren. Wat wil je nog meer? 

Nu het leren wat begint te wennen, is het ook tijd verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden op het zendingsveld. D.V. begin februari zal Jurgen een eendaags seminar bijwonen bij zendingsorganisatie 'Africa Inland Mission' (AIM). Zodoende hopen we meer duidelijkheid te krijgen over wat AIM doet en hoe en of aansluiting bij deze organisatie verder onderzocht moet worden. Tot nog toe zijn de contacten met AIM positief. Wordt vervolgd!

 
Copyright © 2010-2019 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://www.jurgenenkatja.nl/?p=70