Jurgen & Katja Hofmann

School is begonnen (september 2011)

Na een week dozen uitpakken en voorbereiding is het onderwijs van de kinderen gestart op 12 september. We gaan nog niet met volle kracht vooruit, maar willen in 3 weken tijd komen tot een volledige schoolweek.

Voor ons allemaal is het onderwijs thuis natuurlijk erg wennen. Behalve de andere situatie zijn ook de boeken anders en zijn er meer vakken. Behalve de Nederlandse vakken rekenen, taal en schrijven krijgen de kinderen de Engelse vakken Bible, History & Geography, Language Arts en Science aangeboden. Daarnaast willen we ook de tijd nemen voor een aantal praktische vakken. Of het allemaal gaat passen in de schoolweek wordt nog spannend!

Tot nog toe genieten we erg van school, vooral van het (samen) lezen. 

 
Copyright © 2010-2019 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://www.jurgenenkatja.nl/?p=64