Jurgen & Katja Hofmann

Thuisfrontcommissie

Tijdens onze studie en het zendingswerk daarna laten we ons ondersteunen door een thuisfrontcommissie. In deze commissie zitten mensen met verschillende kwaliteiten en taken. Deze mensen gaan ons helpen in onze toekomstige zendingsbediening en de weg ernaartoe. 

Kinderen: Ilja van Polen.

De kinderen willen we in het hele proces zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij hoort ook het onderhouden van de banden met het thuisland. Ilja helpt ons oog te houden voor de belangen van de kleintjes. Zij zal organiseren dat er ook geregeld voor hen aandacht is vanuit het thuisfront.
Gebed: Fer van Strijen

Een zeer belangrijke pijler van zendingswerk is gebed. We vonden Fer van Strijen bereid om, behalve persoonlijk voor ons te bidden, anderen enthousiast te maken om voor ons te bidden. Daarbij hoort het op de hoogte houden van gebedsgroepen, maar ook het organiseren van gebedsacties waar nodig.


Logistiek: David Pavlotzky

Logistieke ondersteuning kan veel omvatten, zoals het helpen bij de verhuizing naar Engeland. Voor de tijd in Engeland betekende dat bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrieven. Eenmaal terug in Nederland is David betrokken geweest bij de zoektocht naar een huurhuis. Straks, als wij op het zendingsveld zitten, gaat het om allerhande praktische zaken die vanuit het buitenland niet goed te regelen zijn. David wil dit graag voor ons doen.


Algemeen: Willem & Renske Bas

Willem en Renske Bas zijn in 2018 bij onze thuisfrontcommissie gekomen. Beidde hebben ze een hart voor zending en voor de onbereikten. Willem en Renske zijn praktisch ingestelde mensen en toen we ze vroegen of ze deel wilden worden van 'ons' team wilde ze graag weten wat hun taak zou worden. Praktische mensen zijn makkelijk in te zetten dus hebben we ze onder de noemer 'algemeen' geplaatst. Het zijn mensen van gebed, met een hart voor kinderen, en ze zijn nooit te druk voor een praatje. We zijn erg blij met Willem en Renske in de commissie.

 

 
Copyright © 2010-2019 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://www.jurgenenkatja.nl/?p=32