Jurgen & Katja Hofmann

Thuisfrontcommissie

Tijdens onze studie en het zendingswerk daarna laten we ons ondersteunen door een thuisfrontcommissie. In deze commissie zitten mensen met verschillende kwaliteiten en taken. Deze mensen gaan ons helpen in onze toekomstige zendingsbediening en de weg ernaartoe. 

Kinderen: Ilja van Polen.

De kinderen willen we in het hele proces zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij hoort ook het onderhouden van de banden met het thuisland. Ilja helpt ons oog te houden voor de belangen van de kleintjes. Zij zal organiseren dat er ook geregeld voor hen aandacht is vanuit het thuisfront.
Gebed: Fer van Strijen

Een zeer belangrijke pijler van zendingswerk is gebed. We vonden Fer van Strijen bereid om, behalve persoonlijk voor ons te bidden, anderen enthousiast te maken om voor ons te bidden. Daarbij hoort het op de hoogte houden van gebedsgroepen, maar ook het organiseren van gebedsacties waar nodig.


Logistiek: David Pavlotzky

Logistieke ondersteuning kan veel omvatten, zoals het helpen bij de verhuizing naar Engeland. Voor de tijd in Engeland betekende dat bijvoorbeeld het verzenden van de nieuwsbrieven. Eenmaal terug in Nederland is David betrokken geweest bij de zoektocht naar een huurhuis. Straks, als wij op het zendingsveld zitten, gaat het om allerhande praktische zaken die vanuit het buitenland niet goed te regelen zijn. David wil dit graag voor ons doen.


Algemeen: Trudy Bos

♫ It only takes a spark to get a fire going,
And soon all those around can warm up in its glowing;
That's how it is with God's Love,
Once you've experienced it,
Your spread the love to everyone
You want to pass it on. ♫

Trudy: "Dit lied heb ik 40 jaar geleden vaak gezongen. Is het zo dat God wil dat wij Zijn warmte en liefde, die wij van Hem ontvingen, door mogen geven aan anderen? Ik ken Jurgen en Katja al heel wat jaren. En ik heb gezien dat zij het verlangen hebben om  die Liefde van onze Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest graag aan anderen door willen geven. In het bijzonder aan mensen die deze blijde boodschap nog nooit hebben gehoord. Het is geweldig dat  zij dit, namens ons allen, kunnen en mogen gaan doen. Daar wil ik graag deel van uitmaken.

Ik vind het fijn om deel te zijn van de thuisfrontcommissie van Jurgen, Katja en hun kinderen."

(Trudy en haar man Cor hebben zelf zeven jaar als zendeling in Bangladesh gewerkt.)

 

 
Copyright © 2010-2019 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://www.jurgenenkatja.nl/?p=32